Är e-journaler bra för patienterna?

Professor Åsa Cajander, institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet, Foto Peter Waites

Debatten om huruvida e-journaler är bra eller inte har gått het det senaste året. Vill patienterna ha informationen? Är det bra att få veta allt som står i sin journal? Vad tycker läkarna om att journalerna finns tillgängliga att läsa för patienter?

Forskare vid Uppsala universitet har forskat på hur införandet av e-journalen ”Journalen” i Region Uppsala har tagits emot av både patienter och läkare.

Patienterna positiva till e-journaler

Forskarrapporten talar om att de flesta patienter är positiva till e-journaler.

Vid ett läkarbesök är det inte alltid som man orkar ta in all information och då kan det vara bra att logga in på sin e-journal och kolla i efterhand vad läkaren rekommenderar. Dessutom kan man låta sina anhöriga läsa journalen som kanske inte haft möjlighet att följa med till läkaren.

Alla patienter ska ha tillgång till sin journal

Alla patienter har rätt att få tillgång till sin journal antingen via e-hälsotjänster eller genom att beställa från vårdarkiven per telefon. Men alla har inte samma förutsättningar att ta del av sin journal. Det kan bero på handikapp/sjukdom eller på okunskap om it .

Det är viktigt att de som inte kan ta del av sin journal kan få stöd i att få det. Det kan till exempel ske genom att anhöriga eller till exempel hemtjänsten hjälper till att logga in och läsa högt för patienten vad som tår i journalen. Men idag finns det problem för patienter som inte har anhöriga eller där hemtjänsten hinner med att hjälpa de.

Läkarna oroliga för införande av e-journaler

Läkarna var innan införandet oroliga att e-journaler inte skulle vara bra men att de är mer positiva nu.

Det som fick läkarna att vara oroliga var:

  • Att patienterna inte skulle förstå det fackspråk som används i journalerna och därför lätt kunde uppfattas fel.
  • Att patienterna skulle behöva mer hjälp med att förstå texten och provsvaren och därmed öka arbetsbelastningen.
  • Att journalen skulle påverka arbetsprocesserna i vården därför att patienterna fick tillgång till journalanteckningarna direkt.
  • Att patienterna skulle övervaka att läkaren gjorde rätt.

”- Jag blir uppriktigt sagt förvånad när läkarna är negativa till e-journaler. Från patientperspektiv är det väl bra att få all information, det stärker patientsäkerheten och man har som patient större möjligheter att ta ansvar för sin egen hälsa”, säger Maria Lindqvist, patient.

Hur kan det komma sig att läkare och patienter har så olika upplevelser?

”- Människor har olika upplevelser och tolkningar baserat på sina erfarenheter och perspektiv. Det är högst naturligt att de presenterar olika bilder. Det betyder dock att man inte kan använda läkares tolkning av patienter när man jobbar med eHälsoutveckling utan man behöver involvera patienterna direkt”, säger Åsa Cajander, professor vid institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet.

Inkludera patienterna i utvecklingen!

”- Jag tycker att man genom studien tydligt ser hur läkare och patienter har olika perspektiv på användningen av e-journaler. Eftersom att deras upplevelse är så olika behöver man aktivt inkludera båda dessa grupper vid utveckling och införande av eHälsotjänster för patienter”, säger Åsa Cajander, professor vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet, i forskargruppen Hälsa, teknik och organisation.

Idag är patienter involverade i både planering, utveckling och införande av flertalet ehälsotjänster via Patienthuset. På så sätt ökar man patientnyttan och företag satsar på rätt produkter vilket leder till merförsäljning och ett starkare varumärke!

Om forskarstudien

Forskarstudien drevs av forskare från det nationella forskningskontoret Dome med syftet att skapa och sprida kunskap kring införande och användning av patientjournal via nätet och andra eHälsotjänster där forskare från sex lärosäten samarbetar kring studier på journal via nätet.

Ledare för studien var Professor Åsa Cajander från forskargruppen Hälsa, teknik och organisation vid Uppsala universitet.

Källa: Uppsala universitet

Foto: Peter Waites

Please follow and like us:
error