Årets sjuksköterska finns i psykiatrin

Kristin Höglund ”Årets sjuksköterska”.

Alla vi patienter är beroende av att träffa kompetenta sjuksköterskor som kan anpassa sitt arbete efter individuella behov.

På Region Dalarnas Omvårdnadsforum i Falun den 26 mars 2019 delades utmärkelsen ”Årets sjuksköterska 2018” ut. Hon heter Kristin Höglund och arbetar inom öppenvårdspsykiatrin i Falun.

Kristin får utmärkelsen för sitt arbete med att arbeta fram en sammanhållen vårdkedja för personer med självskadebeteenden. Hon har varit en förebild för alla som arbetar inom psykiatrin.

En individuell hållbar plan

Motiveringen för utmärkelsen var:
”Kristin Höglund brinner för denna patientgrupp (personer med självskadebeteenden som har omfattande vårdbehov) och har jobbat hårt för att alla som behöver det ska få en bättre/ökad förståelse inom vården och dess vårdgrannar. Hon har arbetat med att hitta en metod för att skapa ett gemensamt synsätt, sammanföra landstingspersonal, kommunpersonal som finns på stödboenden, anhöriga och patienter för att arbeta fram en individuell hållbar plan för varje enskild patient, i syfte att försöka minska eller upphöra att självskada”.

Söker tålmodigt olika lösningar för patienten

Att som Kristin alltid arbeta ur patientens bästa för att hitta den bästa lösningen för just den patienten som man har framför sig är framgångsrikt ut patienters synvinkel. Men som sjukvårdspersonal är det inte lätt att arbeta med en patientgrupp där risken för självmord är stor. Det gäller att vara både tålmodig, modig och att klara av att hantera sitt arbete så att man inte själv mår dåligt av det. Om man lyckas beror på dels om patienten har insikt, vill förändra och orkar ändra på sin situation och att vårdpersonalen kan hitta rätt vårdlösningar för den enskilda patienten.

Utmärkelsen till ”Årets sjuksköterska” delas ut av Stugfonden och priset är på 10.000 kronor.

Läs även artikeln Både patient och personal hotade på akuten här!

Källa: Region Dalarna

Please follow and like us:
error