Barnen förlorarna när vårdbidraget togs bort

Sverige är känt för sin välfungerande välfärd och som värnar om våra barn – men är den lika bra idag som för tio år sedan? Nej är mitt svar! Ett exempel är att vårdbidraget tas bort.

Jag är en av de föräldrar till ett funktionshindrat barn som hamnat mellan stolarna i försäkringssystemet. I det akuta sjukdomsskedet så har vi föräldrar möjlighet att ta ut vård av barn, även kallat VAB, men när barnet inte blir friskt så hänvisas man till vårdbidrag. Många har tidigare fått vårdbidrag men sedan den 1 januari 2019 har bidragit tagits bort och ersätts till omvårdnadsbidrag. Detta betyder ett omfattande arbete för föräldrarna att skriva en ny ansökan och en ny handläggning påbörjas.

Patientföreningar kritiska

En patientförening som uppmärksammar detta problem är Svenska Downföreningen. De har skickat ett brev till ansvariga ministrar, riksdagens socialutskott, Socialdepartementet och till Försäkringskassan.

Veronica Magnusson Hallberg, Ordförande i Svenska Austimföreningen

Bland patientföreningens medlemmar finns det många som drabbats när systemet med vårdbidrag görs om till omvårdnadsbidrag. Medlemmmarna berättar att trots att de tidigare har ett beviljat beslut på vårdbidrag så har alla utbetalningar stoppats tills dess att familjen lämnar in en ansökan om omvårdnadsbidrag. Nu kräver patientföreningen att familjerna ska få behålla sitt stöd!

Ny utredning – familjer blir utan stöd

För familjerna som måste gå igenom utredning, om de har rätt till omvårdnadsbidrag eller inte, betyder det en tid av ekonomisk orolighet. När man får beslut och om det är positivt så finns det möjlighet att få tre månader av retroaktivt stöd. Om utredningen har tagit längre tid än tre månader så får man ingen ersättning för den perioden vilket innebär att familjen får röra sig med mindre pengar. Därmed försvinner flera månaders stöd till familjerna vilket kan betyda att familjerna hamnar i stora ekonomiska bekymmer. Dessutom täcker inte omvårdnadsbidraget förlorar arbetsinkomst vilket gör att föräldrarna måste minska sin arbetstid för att ta hand om sitt funktionshindrade barn. Man har dock laglig rätt att gå ner i 25% av sin arbetstid.

Omvårdnadsbidraget infördes den 1 januari 2019 och vårdbidraget. Alla som har vårdbidrag får därmed göra en ny ansökan för omvårdnadsbidrag.

Så går en omprövning till

När man ansöker om omvårdnadsbidrag gör man det antingen på papper eller genom att logga in på Försäkringskassans webb med hjälp av sitt Bank-ID.

En handläggare tar kontakt med dig för att ställa ett antal kontrollfrågor. Om de visar att man uppfyller kraven på att få omvårdnadsbidrag så utreder handläggaren ärendet. Som sökande lämnar man intyg och Försäkringskassan tar in barnets journaler från sjukvården. När det gäller intyg från läkare så har Försäkringskassan infört hårdare krav på vad läkarintygen ska innehålla. Ofta gör man också en långintervju med den sökande. Hela utredningen tar cirka sex månader (enligt Försäkringskassan i juli 2019). Handläggaren skriver sedan ett beslutsunderlag och en beslutsfattare tar ett beslut. Om man får ett ja på sin ansökan så finns det möjlighet att få ersättning retroaktivt för tre månader tillbaka.

Om man får ett nej på sin ansökan så står man utanför systemet, det vill säga att man inte kan få ekonomiskt stöd för att man tar hand om sitt funktionshindrade barn. Om barnet då inte heller har rätt till LSS så betyder detta att allt ansvar hamnar hos familjen.

Barnens framtid på spel

De ekonomiska konsekvenserna när ens barn är funktionshindrad är enorma för den familjen. Ofta måste en av föräldrarna gå ned i tid och ibland också sluta på sitt arbete. Många får ständigt låna pengar av sin släkt och vänner för att få vardagen att gå runt. Förutom föräldrarna och det funktionshindrade barnet så drabbas också syskonen av både anpassningen som måste göras för barnet men också av den dåliga ekonomin.

Vi föräldrar höjer nu våra röster för att vi som redan har fått beviljat vårdbidrag inte ska drabbas av några ekonomiska glapp under den tiden som vår rätt till omvårdnadsbidrag utreds.

Källor: Svenska Autismföreningen, Försäkringskassan

Please follow and like us:
error

1 kommentar

Kommentering är avstängd.