Både patienter och personal hotade på akuten

akutrum

Hur står det egentligen till med säkerheten för patienterna och personalen på våra akutmottagningar? Svaret: inte bra och det har blivit sämre!

”- Genom våra konsulter på Patienthuset, som också ofta besöker akuterna i Stockholms län som patienter, får vi regelbundna berättelser om patienter som både blivit hotade, rånade och till och med fått sin vård avbruten av personer som betett sig illa. I våra nätverk har vi också dialoger med sjukvårdspersonal och de berättar ”att man måste ha ett öga i nacken så att man inte råkar ut för något när man jobbar”. Hur lätt är det att fokusera då frågar man sig?!

Vad består hoten och våldet på våra akutmottagningar av? Hoten skapas både av patienter, anhöriga, av säljare, av ficktjuvar men också av personer som söker upp sitt offer som har sökt hjälp på akuten.

Snabbt omhändertagande minskar hoten

Om vi börjar med patienterna så kan de ibland hota personalen genom att kalla de olika saker, skrika och avbryta de mitt i en behandling av en annan patient. Som patient förväntar man sig ett snabbt omhändertagande så man får reda på vad den har blivit drabbad av. När tiden går så ökar ofta oron och kan eskalera till både verbala hot och handgripligheter som kan försena en annan patients behandling eller skada sjukvårdspersonalen.

Psykologiskt stöd till anhöriga saknas

Anhöriga är en grupp som är svåra för personalen att hantera. Som sjukvårdspersonal fokuserar man på den skadade/sjuka i första hand och då kan de anhöriga känna sig osidosatta. Många av de anhöriga behöver ofta psykologiskt stöd vid traumatiska upplevelser, en del kommer till akuten efter att ha återupplivat sin närstående. Det är naturligtvis ingen ursäkt till att man får bete sig illa men sjukvården skulle kunna göra mer för denna gruppen.

Lås dörrarna för obehöriga!

På de flesta akutmottagningarna i Sverige är dörrarna låsta. Man får helt enkelt ringa på en klocka för att bli insläppt i väntrummet/receptionen om man kommer gående – men inte på Stockholms akutmottagningar! Här kan vem som helst gå in och titta på patienter och röra sig fritt. Detta gör att det kan uppstå väldigt farliga situationer för alla som befinner sig i vårdmiljön.

Rånad, avbrutna behandlingar och knivslagsmål var ska det sluta?!

Jag har själv blivit både rånad, fått infarter och slangar bortryckta när jag befunnit mig på akutmottagningar. Jag har bevittnat knivslagsmål mitt framför ögonen och blivit tillfrågad om jag vill köpa olika tidningar av försäljare… Som patient är man redan i ett utsatt läge och detta förvärrar situationen än mer. Patientsäkerheten är noll skulle jag säga. Vet sjukhusdirektörerna om vad som pågår på deras sjukhus?! Vet politikerna om det?!

Skapa en säker arbetsmiljö

Jag är ledsen för att behöva berätta det men idag räcker det inte med att ha två ordningsvakter som vandrar runt på ett sjukhus…

Sjukhusen måste börja arbeta mer förebyggande för att skapa en god arbetsmiljö för sjukvårdspersonalen och för en trygg vårdmiljö för patienterna. Som sjukvårdspersonal ska man ha förutsättningar för att kunna fokusera på patienten och inte på vad som händer i omgivningen!

Men även sjukvårdspersonal utsätter även anhöriga för hot

De flesta av oss kan brusa upp när man befinner sig i en pressad situation – även sjukvårdspersonal.

Ett skräckexempel på hot mot barn

En händelse som hände på en akutmottagning för några år sedan var då jag kom in med ambulans på en akutmottagning. Med i ambulansen fanns också min sexåriga dotter som var oskadd. Hon fick en stol i akutrummet att sitta på samtidigt som de intuberade och sövde ner hennes mamma. Hon satt och grät samtidigt som sjukvårdspersonalen skrek åt henne att vara tyst annars skulle henne mamma dö.. Det fanns helt enkelt ingen som hade tid att vara med henne och förklara vad som hände. Efter en stund så förde en sköterska ut henne i väntrummet där hon fick vänta gråtandes tills hennes pappa kom. Min dotter berättade att patienter som väntade på vård och som också befann sig i väntrummet talade med henne men att det inte fanns någon personal närvarande. Hur kunde detta ske och hur många anhöriga har blivit hotade och blivit behandlade på detta viset?! Det visar sig att det inte finns någon som har någon statistik på detta.

Mer stöd till sjukvårdspersonal behöv

Alla som arbetar inom sjukvård har valt sitt yrke för att hjälpa människor. I ovan händelse blev det klart är att vad som saknades var:

  • rutiner för omhändertagande av medföljande barn
  • personal som kunde ta hand om barnet = resursbrist

Ingen ska behöva utsättas för hot

I en ideal värld skulle ingen behöva utsättas för något slags hot. Hot skadar människor både fysiskt och psykiskt idag på svenska sjukhus.

Det finns många sätt att arbeta både förebyggande och kontinuerligt med att öka säkerheten för alla som befinner sig i vårdmiljö. Ett sätt är att utgå från vilka grupper som idag står för hoten och ta reda på hur och varför hoten uppkommer genom att diskutera med alla parter. Sedan skapa en säkerhetsplan och implementera den. Hur svårt kan det vara?!

För er som vill läsa mer om vad Region Stockholm har gjort under 2018 för att öka patientsäkerheten, klicka här

Källor: Patienthuset, Patienthusets konsulter, sjukvårdspersonal

Please follow and like us:
error