IVO-dagen bjöd på vårddiskussioner

IVO-dagen

När jag besökte den årliga IVO-dagen (Inspektionen för vård och omsorgsdagen) som denna gång hölls på kongresscentret Waterfront i Stockholm så slogs jag av hur mycket både moderatorer och deltagarna pratade om patienten i fokus. Kul och spännande! Men vad jag blir orolig för är att man pratar om patienter utan vår närvaro. På plats var vi fyra personer som representerade patienterna…

Förutsättningar för en god vård ska skapas

I år berättade IVO:s generaldirektör om hur viktigt det är för IVO i sin tillsyn att arbeta mot att ge patienterna får bättre möjligheter att få en säker och bättre vård. Efter den inledande timmen så fick alla välja olika ämnesspår och delta i olika dialoger. Ämnen för dagen var:

  • hur alla ska kunna känna sig tryggare och säkrare hemma
  • hur regionernas strategierna ser ut när det gäller digitala vårdtjänster
  • varför samma problemområden kommer igen och vad man gör åt det
  • hur man kan använda tillståndsprövning som verktyg för en god omsorg

Vårdgivare vet inte vad de ska göra

Själv hade jag velat gå på alla dialoger ovan men man är ju inte mer än en människa och fick välja ett spår. Jag valde punkt tre – om varför samma problemområden kommer igen. Man var inte förvånad över vilka problemområden som IVO hade kommit fram till. Det som förvånar är att sjukhusen ofta lämnar problemen som återkommer år efter år.

Efter diskussioner i salen kom man fram till att sjukhusen ofta frågar IVO vad de ska göra åt problemen. Men eftersom IVO är en myndighet så kan/ får de inte agera rådgivare. Ambitionen hos vårdgivarna är alltså god men man vet inte hur man ska hitta lösningar på problemen. Sjukhusen diskuterar problemen internt men sen så händer det inget tyvärr.

vårdansvar

Jag har själv träffat en styrelse för ett sjukhus som jag lämnade en lång lista till på vad vi som ofta besöker sjukhuset upplever som problemområden. Styrelsemedlemmarna verkade helt omedvetna om att problemen existerade men när jag pratade med verksamhetscheferna så sade de att de visst om problemen men inte vet vad de ska göra åt de. Ett kommunikationsproblem eller?! Kanske det är dags att sätta sig ned både chefer, personal och patienter och var öppna mot varandra och diskutera fram lösningar?!

Finns ingen tidsgräns för åtgärder

När jag frågade hur länge som samma problem kan dyka upp på IVO:s listor så fick jag svaret att det inte finns någon tidsgräns. Man litar på att sjukhusen åtgärdar problemen i sinom tid..

Tillgänglighetsfrågan het

I dagens sjukvård ställs operationer och besök in varje dag och patienter får vänta längre på att få vård. Detta beror främst på att sjukhusen har svårt att rekrytera sjukvårdspersonal. Under många år har sjukvårdspersonal haft en svår arbetssituation. Många har valt att sluta och gått till andra yrken och många unga väljer andra yrken som inte är lika stressiga. Den sjukvårdspersonal som är kvar är mycket hårt belastade och många får arbetsskador.

Frågan om hur vi ska göra sjukvården mer effektiv och tillgänglig diskuterades under eftermiddagen. Och idéerna var många. Från läkarhåll tyckte vissa att lösningen var att man lägger så lite tid som möjligt på varje patient och bara gör det nödvändigaste. Jag blir mörkrädd! Jag kan förstå att sjukvårdspersonal gör detta redan idag – men jag tror att hela sjukvårdssystemet inte blir mer effektivt av det, tvärtom! Om en kroniskt sjuk patient kommer in på akuten och får den akuta hjälpen och sedan inte får någon uppföljning så kommer patienten att återigen besöka akuten då personen troligtvis behöver hjälp igen. En annan tyckte att man skulle fokusera på att bara ge vård och dra ned på det förebyggande, egenvård och rehabilitering.

Hela vårdkedjan måste fungera!

Min åsikt är att man måste arbeta både förebyggande – med vård/egenvård och rehabilitering. Då skapas möjligheter till att patienten kan leva ett normalt eller iallafall ganska normalt liv och kanske dessutom kan bidra med samhällsvinster.

IVO-dagen en bra mötesplats

Jag är mycket glad över att IVO arrangerar denna dagen varje år och berättar vad de gör, vad de gjort och vad deras slutsatser är. Ett extra plus för att man också bjuder in alla som är på plats att dela med sig av sina erfarenheter under året (Patienthuset delade med sig av information) och förslag till vad myndigheten ska kontrollera under nästa år.

Om du vill lämna en upplysning om något som inte fungerar på ditt sjukhus så har IVO en upplysningstjänst som du hittar här!

Samarbete skulle öka patientsäkerheten och effektiviten!

Man kan efter denna dag konstatera att sjukvården är i stort behov av att både patienter, sjukvårdspersonal och vårdchefer sätter sig ned och arbetar fram lösningar. Detta är inget problem som varken IVO eller våra politiker kan lösa – ansvaret är vårt


Please follow and like us:
error