Kommer pengar att korta vårdköerna?

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, har kommit överens om hur de 9,4 miljarderna ska fördelas i sjukvården. Av de summan ska 1,6 miljarder kronor gå till att korta vårdköerna. Men löser verkligen pengar situationen?

Tanken är att regioner som lyckas korta sina köer får mer pengar än andra. Men löser verkligen pengar upp köerna?

Nackdelar med kömiljard

Riskerna med att tillföra en kömiljard är flera. I förra mandatperioden kortades vårdköerna för patienter med lättare åkommor samtidigt som de med svårare åkommor fick vänta längre.

Visserligen kanske man kan anställa mer vårdpersonal men om man bara ha fokus på att minska vårdköer så kanske man glömmer att lösa patienternas grundproblem och andra faktorer som spelar in. Ett exempel är att det idag finns för få operationssalar på sjukhusen. De sjukhus som byggs idag är inte byggda i samklang med den växande befolkningen och det faktum att till exempel den psykiska ohälsan har ökat.

Fördelar med kömiljard

Fördelarna med en kömiljard är att vårdköerna kan kortas på sikt och att människoliv kan räddas.

Vad är grundorsaken till vårdköerna?

”- Det är svårt att se att pengar skulle lösa vårdköerna”, säger Maria Lindqvist, grundare till Patienthuset. Hon fortsätter: ” – Problemen i sjukvården är orsakade av det sjukvårdssystem som vi har idag där vårdflöden inte är anpassade efter patienternas behov. Vi behöver involvera sjukvårdspersonalen och patienterna mer i planering och utveckling av hälso- och sjukvården. Här har vi tappat bort två stora resurser. Sen behöver vårdorganisationen ses över. Idag är det alldeles för många med administrativa arbetsuppgifter inom regionerna.

”- Idag skapas inte några förutsättningar för en patient att så mycket som möjligt hjälpa sig själv – man får mediciner och sedan får man åka hem. Det innebär att de med mer komplexa symptom återkommer och återkommer till vården för att få hjälp. Patienterna får inte stöd att gå till botten med sina symptom”.

Andra vårdsatsningar

De 9,4 miljarder kronor som nu satsas på vården fördelas så här:

  • 1,6 miljarder kronor till att korta vårdköerna.
  • 3,3 miljarder kronor till vårdens medarbetare (ledarskap, arbetsmiljö, rätt antal medarbetare).
  • 2,4 miljarder kronor till primärvården. Stärka tillgängligheten.
  • 1,7 miljarder kronor till arbetet med psykisk hälsa.
  • 446 miljoner kronor till att korta vårdköerna i cancervården.

Vill du diskutera och vara med och ta fram lösningar för effektiva vårdflöden tillsammans med politiker, sjukvårdspersonal, privata vårdgivare och patienter? Då ska du anmäla dig till Patienthusets nätverk här!

Vill du veta hur väntetiderna i vården ser ut just nu, klicka här!

Källa: SKL, regeringen

Foto: TT

Please follow and like us:
error