Så mycket läkemedel används i Sverige

mediciner

Socialstyrelsen har släppt en rapport om vilka och hur mycket läkemedel som användes av svenskarna under 2018.

Antidepressiva ökar mest

Det oroande i läsningen är att användningen av antidepressiva läkemedel ökar, speciellt bland ungdomar. Under perioden 2014-2018 har användandet ökat stort. För flickor i åldrarna 10-14 år har användandet ökat med 60% och för pojkar med 40%.

Diabetesmedicin ökar

Andelen diabetiker med typ 2 har ökat stort de senaste åren. Den största ökningen ser man hos personer över sextiofem år.

Minskat intag av antibiotika

Intaget av antibiotika har minskat. Bland barn och äldre är det vanligare att ta antibiotika. Kvinnor tar oftare antibiotika än män.

Statistik visar uttag av mediciner

  • Drygt 6,7 miljoner personer tog ut minst ett läkemedel år 2018 enligt Socialstyrelsen. Det betyder att cirka 67 procent av befolkningen har använt läkemedel under 2018.
  • Störst andel användare av läkemedel hittar man i de äldre åldersgrupperna.
  • Paracetamol, Omeprazol och Pencillin V är de receptförskrivna läkemedel som hämtas ut av flest antal patienter.
  • Kvinnor använder generellt sett mer läkemedel än män. Av kvinnorna i Sverige hämtade 74 procent ut minst ett läkemedel under 2018 jämfört med 59 procent av männen.

Källa: Socialstyrelsen

Please follow and like us:
error