Makten flyttas från vården till patienten

nära vård

Lokalen hos SNS i Stockholm var nästan fullsatt när Anna Nergårdh skulle berätta om utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” häromdagen.

I arbetet med utredningen har Nergårdh och hennes medarbetare rest runt i riket och besökt sjukhus, vårdcentraler och haft många möten med bland annat patientorganisationer. Detta är troligtvis första gången som så många olika slags aktörer tillfrågats att bidra med sin kunskap och idéer.

I utredningen fokuserar man på hur man kan skapa en primärvård som kan avlasta sjukhusen så mycket som möjligt.

Satsa på förebyggande och rehabilitering

Att satsa mer på förebyggande är viktigt men enligt Nergårdhs utredning är det svårt att visa på ekonomiska vinster. Detta ifrågasatte några i publiken. Det går det visst att göra – frågan är bara vilken nivå man ska lägga sig på!

Ett annat problem är att patienter ofta inte får någon bra eller inte alls tillgång till rehabilitering. Detta bidrar bland annat till ökat personligt lidande och att personen kan komma tillbaka till sitt arbete senare än om de hade fått rehabilitering.

Samarbete, samarbete, samarbete

Nergårdh poängterade hur viktigt det är att alla aktörer (patienter, sjukvårdspersonal, myndigheter, företag med flera) samarbetar. ” – Det finns ett stort behov av fler mötesplatser”.

Erik Strand, VD för Praktikertjänst, var på plats och berättade om nödvändigheten att införa konkurrensneutralitet för att skapa ett effektivt sjukvårdssystem. ”- Idag täcker staten förluster hos offentliga aktörer samtidigt som vi som bedriver privat vård måste gå runt av oss själva och dessutom ska betala den nya vårdmomsen som snart införs. Det innebär också att dåliga offentligt aktörer inte behöver hålla en hög kvalitet.” Strand avslutade med att uppmana det offentliga att bjuda in privata företag till diskussionerna om hur man kan utveckla systemet.

Patienter och närstående måste involveras mer i utvecklingen

Att patienter och närstående har mycket att bidra med till utvecklingsarbetet inom hälso- & sjukvården är inget nytt. Det nya är att regeringens utredare Anna Nergårdh poängterar detta i sitt arbete!

Problemet med patientmedverkan är att det inte är bra att involvera sin ”egna” patient då denna redan är i underläge. Det gäller att skapa en patientmedverkan där alla aktörer är på samma nivå. Många vårdgivare frågar sig nu hur rekryteringen av patientrepresentanter ska gå till.

Personalen – en outnyttjad resurs

”- Sjukvårdspersonalen är en outnyttjad resurs som man kan ha stor nytta av i utvecklingsarbetet”, säger Anna Nergårdh. Hon fortsätter: ”- Genom att investera mer i bemanning och kompetensutveckling kan man få personalen att stanna längre på arbetsplatsen”.

Maja Fjaestad, statssekreterare hos Lena Hallengren, berättade om vilka problem som finns i dagens hälso- & sjukvård:

  • kompetensförsörjningen
  • tillgänglighet
  • de äldre har högre förväntningar på vården än förr i tiden
  • digitaliseringen går för långsam och är för dålig
  • skapa ett system där de mest sjuka får hjälp först
  • kroniker och äldre har lågt förtroende för hälso- & sjukvården

Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet, talade om att det är ett nationellt ansvar att se till så att vården kan anställa mer allmänläkare, skolläkare, fysioterapeuter, logistiker och tekniker. ”Man måste tänka nytt, ett exempel är att de yngre medarbetarna vill ha fler möjligheter till att vara entreprenörer, säger Stensmyren.

Makten förskjuts från vården till patienten

Att makten håller på att förskjutas från vården till patienten är ett faktum. Detta kunde vi se ett exempel på när de första patienterna var på E-hälsomässan Vitalis. I Patienthusets monter var det fullt upp för patienterna att prata med andra aktörer och patienterna var fullbokade på för speed meeting möten.

Vad som kommer att hända när patienterna får mer makt är svårt att säga men Heidi Stensmyren tror att det löser sig eftersom ”Patienter känner ingen makthunger de vill ju bara få hjälp att må så bra som möjligt”.

Patienter glada över samarbete

Under mötet på SNS fick Lise Lidbäck, ordförande för Neuroförbundet, föra patienternas talan.

”- Vi patienter välkomnar och älskar samarbete, det är jätteviktigt att skapa nätverk där alla aktörer får vara med på samma villkor. Detta finns inte idag”.

Lidbäck berättade att en fast vårdkontakt inte är det viktigaste för patienten. ”För oss kroniker är det viktigare att vi har någon i sjukvården som kan samordna vår vård – idag är vi patienter våra egna projektledare”. ”- Ingen har koll på var patienten är i systemet idag”.

Mötesplatsen finns redan

En mötesplats som redan finns är Patienthusets nätverksträffar. På nätverksträffarna träffas alla aktörer för att diskutera och komma fram till förslag på lösningar på hinder i sjukvården. Nästa träff sker i Stockholm den 18 oktober 2019. Då står vårdflöden på agendan. Är du intresserad av att ingå i nätverket så hör av dig till Patienthuset!

Please follow and like us:
error