Många satsningar inom hälso- och sjukvården 2020

Under 2020 kommer regeringen att genomföra en rad reformer inom hälso- och sjukvården:

 • Nationella vaccinationsprogrammet utökas
  Vaccination för rotavirus (en mycket smittsam mag- och tarminfektion) och HPV-vaccination för pojkar införs.
 • Ett nationellt vårdkompetensråd inrättas
  Ska stärka samverkan om frågor som rör bemanning och kompetensförsörjningen. Huvudsyftet är att stärka samverkan mellan berörda aktörer och säkerställa att samtliga aktörer har en gemensam bild över kompetensförsörjningsbehoven.
 • Nationell samordnare för ökad kvalitet i äldreomsorgen
  Göran Johnsson är ny nationell samordnare. Han ska främja en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg.
 • Åtgärder för trygga HVB och särskilda ungdomshem
  Bred översyn av Statens institutionsstyrelses verksamhet.
 • Satsning på ökad tillgänglighet i primär-/specialistvård
 • Hjälp med andning ger rätt till personlig assistans
 • Förstärkning av första linjens digitala vård
  Utveckla och modernisera första linjens digitala vård.
 • PKU-provet utökas
  PKU-screening ska omfatta även andra sjukdomar än ämnesomsättningssjukdomar.

Du ska få vård efter ditt behov

”- Sverige ska ha en hälso- och sjukvård i världsklass, där du får vård utifrån ditt behov och inte beroende på din plånbok. Regeringens arbete och de reformer vi lägger fram syftar till att höja kvaliteten, korta väntetiderna och stärka jämlikheten över hela landet”, säger socialminister Lena Hallengren.

Men vissa patientgrupper står utan vård

Enligt oss patienter så är socialministerns ambition bra men tyvärr så är inte hälso- och sjukvården utvecklad efter patientens behov. Det finns fortfarande minst fem patientgrupper som inte har tillgång till specialistvård och patienterna får anpassa sig efter vårdens resurser.

Regeringen och SKR:s gemensamma satsningar

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner kommer att satsa på detta under 2020:

 • En ny uppdaterad kömiljard
  Ska ge ökad tillgänglighet och kortare väntetider i hälso- och sjukvården.
 • Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m.
  – insatser för säkrare vård
  – klagomålssystem
  – nationella kvalitetsregistret
  – civilt försvar
  – läkemedel
  – sällsynta sjukdomar
  – personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
 • Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 
 • Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider m.m. 2020
  Arbete med standardiserade vårdförlopp i cancervården och 80 miljoner kronor fördelas till barncancer­området, långtidsuppföljning och rehabilitering. Resterande medel fördelas för ett antal övriga insatser för att stärka cancervården.

Uppdrag som regeringen gett till myndigheter

 • Socialstyrelsen ska utreda och lämna förslag på hur myndigheten kan stödja utvecklingen av en välfungerande vårdkedja mellan primärvård och specialistvård för patienter med vestibulit.
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU): utvärdera det vetenskapliga stödet för en rad smärtsjukdomar som drabbar kvinnor.
 • Försäkringskassan informera regeringen om orsakerna till det minskande antalet personer som beviljas assistansersättning.

Källa: Regeringen

Please follow and like us:
error

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*