Även vi sjuka vill röra på oss!

promenad

Alla behöver motion men vi sjuka eller handikappade måste få möjlighet att göra det på ett sätt som är anpassat efter vårt funktionshinder!

Själv lever jag med en sjukdom som gör att mina luftvägar svullnar igen om jag rör på mig för mycket eller för intensivt. Sjukvården säger att jag är för sjuk för att röra på mig – men jag vill röra på mig! Men jag ger inte upp, min kropp vill ha rörelse så jag har på eget initiativ börjat promenera långsamt och simmar.

Motion – en mänsklig rättighet?

Sedan några år tillbaka så kan man få motion utskrivet på recept. Men recepten utfärdas ofta till de som har psykiska sjukdomar eller har fetma. För de som har fysiska sjukdomar så är stödet mycket begränsat och finns oftast inte att tillgå.

Enligt vetenskapen så förebygger motion ohälsa och kan minska sjukdomssymtom till exempel vid psykisk ohälsa. Om fler får möjlighet att röra sig på sitt sätt så skulle det leda till både mindre lidande och samhällsvinster!

Många tänker att ”det är väl bara att ta sig i kragen och motionera”. Men det är inte så lätt om man har ett funktionshinder eller en sjukdom. Som jag till exempel kan inte gå ut och promenera själv. Jag måste alltid ha någon med mig! Andra behöver kanske hjälpmedel som kostar för mycket för att man ska ha råd med det

Neuropromenaden 11 maj

Den 11 maj arrangeras Neuropromenaden på en rad orter i Sverige. Neuropromenaden arrangeras för att uppmärksamma alla, en halv miljon, människor som lever med en neurologisk sjukdom i Sverige och att de också har rätt till att bli uppskattade, respekterade och vara aktiva invånare.

Tillsammans går personer som har drabbats, anhöriga och andra en sträcka på två kilometer som är anpassad för alla. Istället för en deltagaravgift så välkomnar man gåvor till forskningen via Neurofonden. Under promenaden kommer det att finnas personer som kan hjälpa till. Efter promenaden bjuds det på lite dryck.

Vill du delta i Neuropromenaden så besök Neuroförbundets hemsida.

Källa: Neuroförbundet
Foto: Jonas Löwgren

Please follow and like us:
error