Vilken högspecialiserad vård ska genomföras på nationell nivå?

Hos Socialstyrelsen pågår ett utredningsarbete vilka högspecialiserade vårdområden som passar att man koncentrera på nationell nivå. Nu lämnas den första rapporten.

I förslaget har man delat in vården i olika områden:

 • Akut vård
 • Barn och ungdomars hälsa
 • Cancer
 • Endokrina sjukdomar
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Hud- och könssjukdomar
 • Infektionssjukdomar
 • Lung- och allergisjukdomar
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Nervsystemets sjukdomar
 • Njur- och urinvägssjukdomar
 • Psykisk hälsa
 • Reumatologi
 • Rörelseorganens sjukdomar
 • Sällsynta sjukdomar
 • Tandvård
 • Ögonsjukdomar
 • Öron- näsa-halssjukdomar

Här kan du läsa vilka högspecialiserade vårdområden som Socialstyrelsen rekommenderar att man koncentrerar på nationell nivå.

Experter ska genomlysa förslaget

I nästa steg, som startar efter sommaren 2018, av arbetet ska Socialstyrelsen ge uppdrag till sakkunniga att analysera vissa delar av förslaget om vårdområden.

För att välja ut vilka vårdområden som ska analyseras om de passar för en nationell samordning så fokuserar Socialstyrelsen på att bedöma om hur stor patientnytta det finns samt att det finns förutsättningar för genomförande.

Arbetet kommer att ske under de kommande åren.

Källa: Socialstyrelsen

Please follow and like us:
error