Den norska ambulansen kan komma – i Sverige!

Varje land har sina ambulanser som arbetar inom sin nations gränser. Men nu suddas gränserna ut – iallafall mellan Sverige och Norge.

Kortare utryckningstid

Det är ett unikt samarbete som gör att den norska och svenska ambulanserna ska hjälpa varandra. Samarbetet har blivit verklighet genom att de båda ländernas kommunikationssystem för ambulanser har kopplats ihop. I Sverige använder man ett system som heter Rakel och i Norge ett system som heter Nødnett.

”- Genom att ta del av varandras anrop kan vi samverka med varandra oavsett om ambulansen som kommer fram till patienten är norsk eller svensk. Det ger oss möjlighet att hjälpa patienter effektivare”, säger Ola Jönsson från ambulanssjukvården i Region Dalarna.

Fördelarna många – också för patienten

För patienten finns det en stor fördel med samarbetet mellan de båda ländernas ambulanser – att få snabbare tillgång till en ambulans.

För hela samhället så ser man stora fördelar då krisberedskapen stärks.

”- Förberedelsearbetet har pågått länge och vi är glada att vi äntligen är i drift”, säger Ola Jönsson.

Källa: Region Dalarna

Please follow and like us:
error