Patienter – hett på Vitalis!

Den årligen återkommande e-hälsomässan Vitalis slog i år besöksrekord. På plats på Svenska mässan i Göteborg var 6.200 personer – en ökning med 23% jämfört med förra årets evenemang.

speed meetings Vitalis

I år hade Patienthuset en egen monter där man kunde träffa patienter som vill vara med och utveckla hälso- och sjukvården och sjukvårdsprodukter. Intresset var stort! Under tre dagar genomfördes 18 speed meetings, gav 50 konkreta patientuppdrag och många värdefulla kontakter knöts!

Men patienterna syntes inte bara på mässgolvet – de hade ett eget seminariespår under en av dagarna! Ett tecken på att patientmedverkan håller på att bli ett måste för både sjukvården och för de producerande företagen!

Nästa år kommer vi patienter att synas ännu mer på Vitalis!

Please follow and like us:
error