Nätverk

Vill du vara med och diskutera framtida lösningar på hinder i sjukvården och i samhället för oss sjuka? Då ska du anmäla dig till vårt nätverk!

Vi träffas några gånger per år och du väljer själv vilka träffar som du vill gå på. Kostnadsfritt för oss patienter.

Nästa träff är den 21 september 2019 i Stockholm mellan klockan 10 och 12.

Skicka ett mail till kontakt@patienthuset.com för att anmäla dig!