Vårdens krav: sprit och rökförbud

rökförbud
Anna Ståhl (t.v.) 0ch Kerstin Angergård.

Rökning och alkoholintag utgör en extra risk för att en operation ska gå fel. Därför går nu vården i Region Örebro ut med en uppmaning till patienterna att undvika intag före operation.

Förebygger komplikationer vid operation

Verksamhetsutvecklarna Anna Ståhl och Kerstin Angergård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Örebro förklarar varför förbudet är bra

”- Vi kan förebygga ett stort antal komplikationer genom ett rök- och alkoholstopp 4-8 veckor före och efter operationen. Försämrad sårläkning, ökad infektionsrisk, risk för hjärt-, kärl- och lungkomplikationer och blödningar är exempel på komplikationer som kan undvikas”.

Om en patient avstår från rökning före, under och efter (cirka 4-8 veckor) en operation så skapar man förutsättningar för en snabbare vårdprocess och återhämtning.

”- Vi hoppas att man kan se operationen som ett gyllene tillfälle att förändra sina levnadsvanor även när komplikationsrisken avtagit. Det ökar ju möjligheten till ett långt liv med god hälsa även i framtiden”, säger Kerstin Angergård.

Råd och stöd till alla patienter

Alla patienter ska nu få information och rådgivning om att de ska avstå alkohol och rökning.

Alkoholfriheten sprids över Sverige

Införandet av rekommendationerna om alkoholfri operation håller nu även på att införas i stora delar av Sverige.

Foto: Region Örebro

Please follow and like us:
error