Så många vill ha hjälp av SOS

Vi är många som någon gång behövt ringa till SOS. Nu presenterar SOS för första gången sin statistik om hur många som ringer 112.

På sajten SOS Inblick kan man ta del av aktuell 112-statistik och information om händelser i Sveriges alla kommuner. Här kan man också läsa diverse artiklar om arbetet. Målgruppen för sajten är i första hand ansvariga inom kommunal omsorg, säkerhet och räddningstjänst men finns också tillgänglig för journalister och invånare.

Ger kunskap till bättre beredskap

Syftet med informationen är att ge kunskap och inspiration till de som arbetar med krisberedskap. Man kan också lätt jämföra sin kommuns händelser med en annan kommun. På så sätt kan kommunerna byta erfarenheter av varandra för att skapa en så god beredskap som möjligt.

En viktig kunskap är att man kan se hur många som har ringt SOS som inte hade behövt akut hjälp.

Kan leda till kostnadseffektivitet

”- I ett säkert, tryggt och hållbart samhälle behöver alla aktörer arbeta kostnadseffektivt med högt resursutnyttjande och ha en god krisberedskap. Vi tror att det börjar med delad kunskap och förståelse. Med SOS Inblick vill vi bidra med våra insikter, erfarenheter och statistik för att visa hur vi kan vara ett stöd för Sveriges kommuner i detta arbete”, säger Lena Hansson, marknadsstrateg på SOS Alarm.

”- Det är bra att SOS visar de här siffrorna för allmänheten. Det kan leda till att folk inte ringer SOS i onödan. Själv har jag suttit 15 minuter i kö till SOS”, säger en anonym patient.

Läs mer på SOS Inblick här!

Please follow and like us:
error