Samarbete skapar mindre lidande

röntgenmaskin

När sjukvård, företag och patienter samarbetar i utvecklingen av nya produkter så skapas stora förutsättningar för att skapa en effektiv sjukvård och mindre lidande för den drabbade.

Ett bra exempel hittar man på Lindesbergs lasarett så kan nu patienter ta del av en ny teknik som gör att man kan undvika onödiga höft- och knäledsoperationer. Då ökas också patientsäkerheten.

Med hjälp av en ny datortomografibaserad provokationsröntgen kan man lättare se om man behöver en operation för att ta bort smärtan som man kan få när man har en protes.

Per Wretenberg

”- Diagnostiken blir mycket bättre. Vi blir säkrare på om vi behöver operera eller inte. Jag ser att den ger väldigt stor vinst för patienten”, säger Per Wretenberg, läkare och professor i ortopedi

”- Patienten märker egentligen ingen skillnad. Men vi vet att protesen sitter mer optimalt med hjälp från den nya metoden och chansen ökar att protesen sitter kvar under en längre tid”, säger Per Wretenberg.

Tekniken är framtagen av företaget Sectra AB och Region Örebro.

Intresset är redan stort från andra regioner att börja använda tekniken så nu hoppas man på att tekniken sprids så att fler patienter kan ta del av den.

Källa: Region Örebro län


Please follow and like us:
error