Patienter oroas över sjuksköterskeflykten

Ur patientens perspektiv så finns det många fördelar att ha kontakt med samma sjuksköterska när man besöker sin vårdinrättning. Det blir lättare att ta upp frågor och funderingar som man har, man kan känna sig lugnare, slipper informera om sitt tillstånd vid varje besök och man ökar förutsättningarna för att kunna hantera sin sjukdom på bästa möjliga sätt. Bara att träffa på ”sin” sjuksköterska i sjukhuskorridoren och heja på varandra ger en energi att orka en stund till.

En sjuksköterska är ett oumbärligt stöd för oss patienter!

Därför väljer sköterskorna att sluta

På många sjukhus råder idag sjuksköterskebrist. Många har valt att byta yrke, har dåliga arbetstidsscheman som ger lite utrymme till att ta igen sig, har en dålig arbetsmiljö, får stressa för att hinna med att ta hand om alla patienter och löner som inte når upp till den lönen som andra yrken med samma längd på utbildningen har. Varför ska man ta studielån för en utbildning om man inte lönar sig? Och varför ska man känna sig otillräcklig varje dag?

Patienter blir drabbade

De flesta som blir sjuka måste uppsöka sjukvården för att bli friska eller åtminstone må så bra som möjligt. Men om det inte finns personal som kan ta emot patienterna så blir det ingen sjukvård. Då måste sjukhusledningarna prioritera bland patienter, och endast de som är allvarligast sjuka får hjälp. Resultatet blir att patienter med kroniska sjukdomar, ovanliga sjukdomar och de med mindre åkommor får mindre tillgång till vård vilket kan resultera att de blir ännu sjukare innan de får vård eller till och med dör. Detta kostar samhället enorma pengar och innebär ett stort lidande för både patient och anhöriga! Hur många är idag sjukskrivna på grund av väntan på vård? Det skulle vara intressant att se de siffrorna!

Idag tänker jag särskilt på en person som i vårdkön hann bli så dålig att han inte kommer att leva länge till… Du vet vem du är och vi som känner dig finns här för dig för att stödja dig den sista tiden i ditt liv. När du lämnar oss så kommer du att finnas med i våra hjärtan och vi kommer att minnas dig och din kamp. Vi är många som kommer att kämpa för att fler slipper bli drabbade av personalbristen i vården!

Nu vill vi att alla politiker och sjukvårdsdirektörer agerar!


Please follow and like us:
error