Socialstyrelsen ska utveckla uppföljningen av primärvården

akutrum

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av att utveckla den nationella uppföljningen av primärvården.

”- För att kunna bidra till en jämlik hälso- och sjukvård är det centralt att uppföljningen av primärvården utvecklas. Detta är ett led i regeringens långsiktiga arbete för en stärkt och mer tillgänglig primärvård i hela landet”, säger socialminister Lena Hallengren.

Nationell insamling av registeruppgifter

Den första delen av uppdraget innebär att Socialstyrelsen ser över möjligheterna för en nationell insamling av registeruppgifter från primärvården.

Skapa resultatuppföljning för nära vård

Den andra delen handlar om att skapa förutsättningar för att inhämta resultat för utvalda indikatorer i syfte att följa omställningen till en mer nära vård,

Analysera och rapportera

Socialstyrelsen kommer sedan att följa upp, analysera och rapportera hur omställningsarbetet i landstingen och kommunerna utvecklas till regeringen.

Uppdraget redovisas år 2022

Hela uppdraget skall utföras under 2019 till och med år 2022. Uppdraget ska i sin helhet redovisas till Socialdepartementet senast den 1 juni 2022.

Om Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Myndigheten stödjer och utvecklar hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Källa: Regeringen.se

Please follow and like us:
error